Wij hebben gemerkt dat direct contact met onze organisaties leidt tot de snelste en meest doeltreffende beantwoording van uw vraag.

Daarom bereikt u ons vanaf nu niet meer via het Geriatrieteam Gooi Zuid, maar zoals onderstaand beschreven. De expertise van het team blijft bestaan, alleen de bereikbaarheid wijzigt.

Uw vragen voor advies, een consult en diagnostiek van kwetsbare, thuiswonende ouderen met een complexe hulpvraag kunt u rechtstreeks stellen aan onze organisaties. U kiest dus zelf welke organisatie u inschakelt.

Consultatieteam Amaris Zorggroep

Tel. 085-0214040

consultatieteam@amaris.nl

Geriatrieteam HilverZorg

geriatrieteamhilverzorg@hilverzorg.nl


Expertiseteam Inovum

Tel. 035-5888250

expertiseteam@inovum.nl

Wat is het Geriatrieteam Gooi Zuid

Het Geriatrieteam Gooi  Zuid is een samenwerkingsverband tussen Inovum, HilverZorg en Amaris Zorggroep.  Het team bestaat uit verschillende experts, zoals een specialist ouderengeneeskunde, een GZ psycholoog, een paramedicus en een maatschappelijk werker. De professionals in het team zijn afkomstig uit één van de drie genoemde zorgorganisaties.

Wat doet het Geriatrieteam Gooi Zuid

Het team biedt advies, consult en diagnostiek in de thuissituatie die erop is gericht dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Het Geriatrieteam Gooi Zuid biedt geen behandeling. Voor behandeling neemt u direct contact op met de zorginstelling van uw keuze.

Werkgebied Geriatrieteam Gooi Zuid

Het team werkt  in Hilversum en Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland en Ankeveen.

Kosten

Verwijzers kunnen kosteloos gebruik maken van het Geriatrieteam Gooi Zuid. De Wlz of Zvw vergoedt de inzet van het team.

Dit scheelt u veel tijd en energie

A

U krijgt sneller en eenvoudiger toegang tot de juiste zorg

Uw cliënt wordt sneller en beter geholpen

Het Geriatrieteam Gooi Zuid is een samenwerkingsverband tussen Inovum, HilverZorg en Amaris Zorggroep. De experts in het team zijn afkomstig uit deze zorgorganisaties.
Inovum
HilverZorg
Amaris
Voor vragen over thuis- of woonzorg neemt u direct contact op met de zorginstelling van uw keuze.

Privacyvriendelijk gebruik van Google Analytics

Geriatrieteam Gooi Zuid:

  • maakt gebruik van Google Analytics-cookies
  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; Het amandement gegevensverwerking voor de domein geriatrieteamgooizuid.nl is geaccepteerd door Google 30 april 2018
  • heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd om uw privacy te waarborgen
  • heeft ‘gegevens delen’ bij Google Analytics uitgezet
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies